Genel Bilgiler

Konferans Hakkında

Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu konferansta veri temelli bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Konferans Tarihi ve Yeri
Konferans, 25 - 28 Haziran 2020 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. ICONDATA, Rumeli Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi desteğinde yapolacaktır.

Davet Mektubu
Konferans katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları, organizasyon sekreteryası aracılığı ile tüm katılımcılara gönderilecektir. 

Katılım Belgesi
Konferansa kayıt yaptıran tüm katılımcılara bilimsel çalışmalarını sundukları esnada oturum başkanı tarafından katılım belgesi verilecektir.

Konferans Dili
Bildiriler İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir. Hazırlandığı dilde sunulabilir.