Derin Klasik Sanat Sergisi

2011 yılındaki McKinsey raporuna göre Amerika’da 1.5 milyonun üzerinde veriyi okuyabilen, kararlarını veriye dayalı verebilen yöneticiye ve analiste ihtiyaç duyulmaktaydı. 2016 yılına gelindiğinde, iş dünyasının 2018 yılına kadar en az 1 milyon veri bilimciye ihtiyaç duyacağı ifade edilmiştir. 2018 yılında tüm bu tahminlerin, ihtiyaç karşısında ne kadar küçük kaldığı, Linkedin İşgücü Raporu ve Indeed, Glassdoor gibi iş ortamlarındaki ilan sayının önü alınamaz şeklinde artışı ile daha net bir biçimde fark edilmiştir.  Bu artışın ne kadar daha devam edeceği ve ne kadar büyük bir açık oluşturacağı tartışılmaya devam etmektedir. Nitekim  IBM’in 2020 tahminlerine göre veri bilimci ihtiyacı mevcudun en az 7 katı kadar katlanarak artmaya devam edecektir. Sadece Amerika değil, Çin, Hindistan, İspanya, İngiltere gibi farklı kültür ve dinamiklere sahip ülkelerde de 2020 yılına kadar veri bilimci açığının milyonları ifade eden sayıları ulaşması beklenmektedir. Pek çok önemli kurum ve internet devi, yapay zeka ile kazanılan ivme ile mesleklerdeki açığın giderilmesi beklentisinin,  söz konusu veri bilimci olunca trajik bir biçimde ters etki yapacağı görüşündedir.  Veri bilimciye dair bu tablo; ülkeleri, kendi potansiyellerini anlayabilmeleri ve özellikle bu alanda kollektif bir zeka oluşturabilmeleri açısından önemli ve birleştirici etkinlikler düzenlemeye itmektedir.
International Conference on Data Science and Applications-ICONDATA Konferansı; ülkemizin veri bilimi bakımından potansiyelinin keşfedilmesinde, bu alanda çalışan ve farklı disiplinlerde uygulamalar gerçekleştiren bireylerin bir araya gelmesinde için önemli bir itici gücü temsil etmektedir. Geçmiş yıllarda veri biliminin pek çok konferansta alt bir başvuru konusu olarak sunulması, alanın öneminin fark edildiğine dair temel bir işarettir. Ancak önü alınamaz şeklinde büyüyen veri bilimci açığı düşünüldüğünde, bu alanın sadece bir alt başlık/konu olarak sunulması değil, odak noktası haline getirilmesi gerektiği açıktır. Bu sene 3-6 Ekim 2019 tarihinde Edremit Balıkesir’de düzenlenecek olan 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'19) konferansı bu odağa sahip tek konferanstır. İlk yılındaki katılım ve çalışma konusu çeşitliliği, veri bilimi anlamında ülkemizdeki farkındalığın sağlanması bakımından önemli bir adımdır. İkinci yılında bu adımı, Türkiye adına veri bilimi stratejisi ve insan potansiyelinin anlaşılmasına taşıyacaktır. ICONDATA konferansının yüklendiği bu misyon sadece potansiyelin keşfi ve arttırılması ile sınırlı değildir. Uygulanamaz gibi görülen pek çok alanda verinin analizi ile elde edilebilecek sonuçları, veri bilimcinin oluşturacağı farkı da kapsamaktadır. Bu bağlamda ICONDATA'19 kapsamında sanat eserlerinin veri olarak kullanılması ve yapay zekanın bu veriler ışığında neleri oluşturabileceğini gösteren bir sergi düzenlenecektir.
Yapay zekanın sanat üretmesi çalışmaları dünya çapında heyecan verici olarak nitelenmektedir. Bu alanda özellikle Van Gogh’un yıldızlı geceler tablosu araştırmacılardan tarafından ana kaynak olarak kullanılmaktadır. Deep Classical Art projesi, zengin kültür mirasımızın örneklerinin tüm dünyaya duyurulması adına alternatif kaynaklar üretilmesi amacıyla 2018 yılında başlatılmıştır. Proje Ekibi Dr. Şebnem Özdemir, Ayşin Taşdelen (Altınay Robotics), Can Umay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Burak Kozan (İstinye Üniversitesi), Eren Bozarık (Karadeniz Teknik Üniversitesi). 
Projenin ilk ayağında Ebru sanat türü ele alınmıştır. Proje araştırmacılarından Ayşin Taşdelen tarafından üretilen ebrularla Deep Novice Ebru Veriseti oluşturulmuş ve Kaggle üzerinden tüm dünyaya alternatif bir kaynak olarak sunulmuştur (https://www.kaggle.com/ayshine/deep-novice-ebru ).
Proje kapsamında yapılan çalışmalardan ilki dünyaca meşhur NIPS konferansının Dijital Sanat Eserleri Galerisi’nde sergilenmek üzere seçilmiştir. Çalışmanın devamında Hikmet Barutçugil ve Yılmaz Eneş gibi alanın usta isimlerinden ebru eserleri alınmıştır.