Dergiler

Konferansımıza gönderilen tüm çalışmalar, özgünlük, teknik, araştırma içeriği, doğruluğu, konferansla ilgisi, katkıları ve okunabilirliği esas alınarak çift kör hakem süreci ile bilim kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. Konferansımıza özet metin, tam metin ve poster olarak gönderilerek değerlendirme aşamasından sonra kabul edilen ve sunulan bildiriler Tam Metin Bildiriler Kitabımızda ve  Özet Metin Bildiriler Kitabımızda yayınlanacaktır.

Seçici kurul tarafından belirlenen en iyi 30 bildiri çalışması makale olarak anlaşmalı olan Data Science and Applications ve Veri Bilimi dergilerinde, 30 tam metin bildiri çalışması Uluslararası kitap bölümü olarak Akademik Titiz Yayınevi tarafından basılacaktır.  

 

Data Science and Applications

www.jdatasci.com

 

Veri Bilimi 

http://www.dergipark.gov.tr/veri