Bildiri Gönderimi

Değerli katılımcı;

Konferans Düzenleme Kurulu, sizi ICONDATA'19 için Türkçe ya da İnglizce olarak 4 - 8 sayfa uzunluğunda bildiri göndermeye davet etmektedir. Gönderiler, EasyChair sistemi üzerinden PDF formatında gönderilmelidir. Türkçe bildirilerin yalnızca özetleri muhakkak hem Türkçe hem İngilizce olarak eklenmelidir. Bildirinizi göndermek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EasyChair sisteminde bir hesap (kullanıcı adı ve parolası) oluşturmalısınız.


https://easychair.org/conferences/?conf=icondata19

Konferans dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Konferansımıza gönderilebilecek bildiri türleri:

• Tam metin  (4 - 8 sayfa)

• Özet metin (1 - 2 sayfa)

• Poster (4 - 8 sayfa)

ICONDATA'19'a gönderilen bildiriler orijinal olmalı, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca konferansımıza gönderilen çalışmalar hakem inceleme süreci boyunca başka bir bilimsel etkinliğe ve yayıncıya gönderilemez. İntihal ve yinelenen sunum / yayın ile ilgili politikaları kesinlikle uygulanacaktır.

Bildiri formatı, şablonlar ve gönderim talimatları aşağıdaki bağlantılarda bulunmaktadır.

Konferansımıza gönderilen tüm çalışmalar, özgünlük, teknik, araştırma içeriği, doğruluğu, konferansla ilgisi, katkıları ve okunabilirliği esas alınarak çift kör hakem süreci ile bilim kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. Konferansımıza özet metin, tam metin ve poster olarak gönderilerek değerlendirme aşamasından sonra kabul edilen ve sunulan bildiriler Tam Metin Bildiriler Kitabımızda ve  Özet Metin Bildiriler Kitabımızda yayınlanacaktır. Ayrıca, seçici kurul tarafından belirlenen en iyi 30 bildiri çalışması makale olarak Data Science and Applications (İngilizce), Yalova Sosyal Bilimler Dergisi(Türkçe) ve Veri Bilimi (Türkçe) dergilerinde yayınlanacaktır.