Ana Konular

* Konferansımız, veri analizi üzerine yapılan hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsamaktadır. Aşağıdaki ana konuların yanı sıra veri temelli tüm çalışmalar kabul edilmektedir.  

 • Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar Bilimleri, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik,  Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya/Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Bilimleri)
 • Doğa Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
 • İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
 • İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
 • İşletme (Yönetim Bilişim Sistemleri , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı)

 • Sağlık Bilimleri: (Klinik Araştırmalar, Hasta ve Çalışan Hakları, Hemşirelik, Sağlık Turizmi, Halk Sağlığı Uygulamaları, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık, Yalın Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Kalite, Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri)

TEORİK KONULAR

 • Olasılıksal ve İstatistiksel Modeller ve Teoriler
 • Biyoinformatik Analizler
 • Yapısal Eşitlik Modeli ile Meta-Analizi
 • ROC Analizi ve Alternatif Yöntemler
 • FROC ve AFROC Analizi  
 • Öğrenme Teorisi
 • Optimizasyon Yöntemleri
 • Veri Sıkıştırma ve Örnekleme
 • İstatistik Öğrenme
 • Evrimsel Hesaplama
 • İşletim Sistemleri
 • Derleyici Tasarımı
 • Derin Öğrenme
 • Finansal Modelleme
 • Tahmin
 • Sınıflandırma
 • Kümelenme
 • Öğrenen Sınıflandırıcılar
 • Paralel ve Dağıtılmış Öğrenme
 • Bilimsel Veriler Ve Büyük Veri Analizi
 • Yapay Zekâ
 • Ölçeklenebilir Analiz Ve Öğrenme
 • Eğitimsel Veri Madenciliği
 • Veri Ön İşleme, Örnekleme ve Azaltma
 • Yüksek Boyutlu Veriler, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Veri Analizi İçin Yüksek Performanslı Hesaplama
 • Veri Bilimi İçin Mimari, Yönetim ve Süreç

MAKİNE ÖĞRENMESİ VE BİLGİ KEŞFİ

 • Bilgi Keşfi Teorileri, Modelleri ve Sistemleri
 • Bilgi Keşfi ve Yönetimi İçin İnsan-Makine Etkileşimi
 • Biyomedikal Bilgi Keşfi, Mikro Dizinin Analizi ve Gen Verileri
 • Yüksek Performanslı Bilgi İşlem İçin Makine Öğrenimi
 • Bulut Üzerinde Makine Öğrenmesi
 • Bilgi Tabanlı Sinir Ağları
 • Yapılandırılmamış ve Çoklu Ortam Verilerinden Bilgi Keşfi
 • Ağ ve Bağlantı Verilerindeki Bilgi Bulma
 • Sosyal Ağlarda Bilgi Keşfi
 • Veri ve Bilgi Görselleştirme
 • Medya Veri Analizlerini Çaprazlama
 • Büyük Veri Görselleştirme, Modelleme ve Analitik
 • Multimedya / Akış / Metin / Görsel Analiz
 • Veri Tabanı Teknolojisi 
 • Programlama Dilleri

BİLİŞİMSEL VERİ BİLİMİ

 • Veritabanları
 • Büyük Veri
 • Büyük Veri Analizi İçin Hesaplama Teorileri
 • Örüntü Tanıma Ve Tıbbi Görüntüleme İçin Hesaplamalı Zeka
 • Artımsal Öğrenme - Büyük Verilerdeki Teori, Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Seyrek Veri, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Akıllı Bilgi Erişimi
 • Olasılıksal ve Bilgi Teorik Yöntemleri
 • Destek Vektör Makineleri ve Çekirdek Yöntemleri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Yüksek Performanslı / Paralel Hesaplama
 • Veri Arama ve Madenciliği
 • Süreç Madenciliği
 • Veri Toplama, Entegrasyon, Temizlik
 • Veri Görselleştirme
 • Semantik Tabanlı Veri Madenciliği
 • Analizlerden Karar Verme, Gizli Desenler
 • Veri Analizi için Optimizasyon
 • Veri Analizi için Bilgisayar Mimarisi
 • Veri Analizi için Bilgisayar Grafikleri
 • Veri Analizi için Bilgisayar Uygulaması

UYGULAMALAR

 • Biyoenformatik Uygulamalar
 • Biyometri Uygulamaları
 • Biyomedikal Bilişim Uygulamaları
 • Hesaplamalı Sinirbilim Uygulamaları
 • Bilgi Alma Uygulamaları
 • Sağlık Uygulamaları
 • İşbirlikçi Filtreleme Uygulamaları
 • İnsan Etkinlik Tanıma Uygulamaları
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Web Araması Uygulamalar
 • Görüntü Analizi Uygulamalar
 • Paralel Ve Dağıtık Veri Uygulamaları
 • Veri Akış Madenciliği Uygulamaları
 • Grafik Madenciliği Uygulamaları
 • Mekânsal Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Multimedya Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Ön İşlem Teknikleri Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Ağı Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Gizliliği Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Semantiği Uygulamaları
 • Akıllı Şebeke Uygulamalarında Veri Yönetimi
 • Veri Madenciliği Algoritmaları Uygulamaları
 • Veri Madenciliği Sistemleri Uygulamaları
 • Veri Yapıları ve Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Performansı Uygulamaları
 • Elektronik Ticaret ve Web Teknolojileri Uygulamaları
 • Elektronik Hükümet ve Katılımcı Başvurular
 • Sensör Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
 • İstatistiksel ve Bilimsel Veri Tabanları Uygulamaları
 • Zamansal, Mekânsal Ve Yüksek Boyutlu Veri Tabanları
 • Güvenlik ve Bilgi Güvencesi
 • Yumuşak Bilgi İşlem
 • Yazılım Mühendisliği
 • Web ve İnternet Hesaplama
 • Teorik Bilgisayar Bilimleri
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Bilişim Teknolojisi Yönetimi
 • Modelleme ve Simülasyon