EN DS!

Genel Bilgiler

Konferans Hakkında

İlkini gerçekleştireceğimiz bu konferaneta veri setleri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Aynı zamanda dileyen katılımcılar veri setlerini diğer katılımcılarla paylaşabilecek ve bu verilerin kullanılmasına izin vererek, aynı veri setlerinden diğer akademisyenlerinde faydalanmasını sağlayacaktır. Böylece Türkiye'de ilk defa bir veri paylaşım havuzu oluşumu gerçekleştirilecektir. 

Konferans Tarihi ve Yeri
Konferans, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin Yalova şehrinde gerçekleştirilecektir. Kongreye Yalova Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır.

Davet Mektubu
Konferans katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları, organizasyon sekreteryası aracılığı ile tüm katılımcılara gönderilecektir. 

Katılım Belgesi
Konferansa kayıt yaptıran tüm katılımcılara bilimsel çalışmalarını sundukları esnada oturum başkanı tarafından katılım belgesi verilecektir.

Konferans Dili
Bildiriler İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir, hazırlandığı dilde sunulabilir.