EN DS!

Çalıştay

ÇALIŞTAY ÇAĞRISI

ICONDATA kapsamında 6 saatlik, içeriği aşağıda verilen bir çalıştay düzenlenecektir. Katılım, 20 kişilik kontenjan ile sınırlıdır. Katılmak isteyen konferans katılımcıları için çalıştay ücreti 200 TL, konferans katılımcısı olmayanlar için  300 TL'dir.

Çalıştaya kayıt olabilmek için konferans hesabına ücret yatırılarak dekontun açıklama satırına ad, soyad ve "ÇALIŞTAY" yazılması ve e-posta ile ICONDATA’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Yalova’da konferansımız ile birlikte çalıştayımızda da sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağız.

ICONDATA Organizasyon Komisyonu

 

Çalıştay
4 Ekim : 16:00-19:00
5 Ekim : 14:00-17:00
Eğitmen:  
Prof. Dr. Ferda Yerdelen TATOĞLU – İstanbul Üniversitesi

1. Panel Veri – Temel Kavramlar

2. Klasik model (Havuzlanmış EKK)

3. Sabit ve Tesadüfi Etkiler Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Grup İçi Tahminci, Gölge Değişkenli EKK Tahmincisi, Genelleştirilmiş EKK Tahmincisi)

4. Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar, Testleri, Dirençli Tahminciler

5. Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler (Önsel Tercihler ve testler)

6. Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar ve Testleri (otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon (yatay kesit bağımlılık))